Устав на АФИ


С устава на Асоциацията може да се запознаете от файла по-долу:

Свалете документа в PDF