АФИ стартира публикуване на специализирана информация относно фасадния инженеринг

АФИ стартира публикуване на специализирана информация относно фасадния инженеринг

Уважаеми колеги, в Асоциацията по фасаден инженеринг получаваме ежедневно въпроси, свързани със законодателна рамка, националните разпоредби и изискванията към сградната обвивка.

Автор: AFI
Фасадният инженеринг е задължителна част от Националната Програма за безопасност на сградите в Обединеното Кралство

Фасадният инженеринг е задължителна част от Националната Програма за безопасност на сградите в Обединеното Кралство

В рамките на националната програма е разработено Ръководство за собствениците и наемодатели на високи сгради с обвивки от композитни панели.

Автор: AFI
Презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност

Презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност

Асоциация за Фасаден Инженеринг има удоволствието да ви покани на презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност. Изменения и допълнения на действащата национална нормативна уредба.

Автор: AFI
Кръгла маса на тема: Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации

Кръгла маса на тема: Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации

Представители на Асоциация за Фасаден Инженеринг взеха активно участие на състоялата се на 22.11.2017г, кръгла маса на тема: Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации, организирана от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Автор: AFI
Пожарна безопасност на високи и жилищни сгради

Пожарна безопасност на високи и жилищни сгради

В следствие на трагичните събития свързани с Гренфел тауър в Лондон, националните научно-изследователски институти на Белгия и Франция, изготвиха задълбочени разработки за оценка на пожарната безопасност на сградите.
Автор: AFI