За асоциацията


Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ) е неправителствена организация, обща инициатива на група опитни професионалисти от водещи компании в областта на фасадния инженеринг, амбицирани да покажат важността и наложат необходимостта от проект по фасаден инженеринг като част от съвременния инвестиционен поцес.

АФИ има за цел да обедини фасадни инженери, строителни инженери, архитекти, инвеститори, фирми изпълнители, доставчици и всички заети директно или индиректно в процеса на проектиране и изграждане на сградната обвивка да насочат усилия, обменят опит и знания и да посрещнат заедно предизвикателствата на този бързо развиващ се сектор.