Мисия на АФИ


Да работи за разпознаване и утвърждаване на специалността Фасаден Инженеринг в обществото и нейното популяризиране;

Да защитава интересите на работещите в областта на Фасадния Инженеринг;

Да наложи проекта по Фасаден Инженеринг като неизменна част от задължителните проекти в инвестиционния процес; сътрудничество с държавни институции;

Да работи за повишаване на квалификацията специалистите в бранша и другите участници в строителния процес;

Да сътрудничи активно с български, чуждестранни и международни браншови, правителствени, неправителствени, образователни, академични, научни организации и институции;