За фасадата

 1. С какво се занимава фасадният инженер?
 2. Какво образование има фасадният инженер?
 3. С какво допринася фасадният инженер за завършването на успешен проект?
 4. С какво се отличава дейността на фасадния инженер от това, което правят другите инженери, занимаващи се с останалите части от проекта?
 5. Как да наемете подходящия фасаден инженер за вашия проект?

С какво се занимава фасадният инженер?

Фасадният инженер се занимава с всички аспекти на външната сградна обвивка на сградата.

Той взема под внимание и техническите характеристики на материалите и системите в различни аспекти:

 • Устойчивост на атмосферни влияния – въздухопроницаемост, водонепропускливост, устойчивост на вятър
 • Структурна устойчивост
 • Взаимодействие със строителната основа
 • Комфорт на обитателите
 • Енергийна ефективност
 • Слънцезащита
 • Конденз
 • Дълготрайност
 • Устойчивост
 • Пропускливост на дневна светлина
 • Поведение при пожар
 • Сигурност
 • Безопасност и надеждност при експлоатация
 • Поддръжка и възможност за изграждане

Фасадните инженери консултират както за съществуващи сгради, така и за нови.Те могат да бъдат въвлечени в различни фази на проектиране, работейки в интердисциплинарен екип заедно с архитекта и инженерите от другите специалности, както би могъл да се включи и при производството и/или изпълнението.

Какво образование има фасадният инженер?

Фасадните инженери имат различно образование, най-често свързано с строително инженерство, архитектура, или строителна физика. За да се достигне до квалификацията фасаден инженер, е необходимо да се надгради придобитото образование с широк набор от специализирани умения, свързани със сградата обвивкаи стрителната физика и да се задълбочат знанията, които са придобити при първоначално изучаваната основна дисциплина.

Част от фасадните инженери са с широк обхват на дейност. Те могат да консултират относно пълния обхват от продукти, системи и технически характеристики.

Тясно специализираните фасадни инженери обикновено са придобили знания относно всички видове фасади и след това са избрали специализация в един определен аспект на фасадното инженерство.

Примери – фасадни инженери, които наблягат на строителната физика на сградната обвивка, използвайки аналитични способности за моделиране; или фасадни инженери, които са специализирани в точно определен вид облицовъчен материал като камък или стъкло например.

Общопрактикуващия фасаден инженер е този, който може да дефинира точните обстоятелства и изисквания за индивидуалния проект на клиента и да консултира дали са нужни фасадни специалисти, които са тясно специализирани в конкретна област.

С какво допринася фасадният инженер за завършването на успешен проект?

 • Проектиране на сградни обвивки съобразени с изискваните технически характеристики
 • Прецизно проектиране и дизайн
 • Контролиране и минимизиране на риска
 • Намаляване на разходите
 • Свързаност между фазите на производство и монтаж
 • Внимание към детайла
 • Проверка на техническите характеристики
 • Решения при възникнали проблеми

С какво се отличава дейността на фасадния инженер от дейностите на инженерите, занимаващи се с другите части от проекта?

Фасадите се превърнаха в много сложен елемент излизащ извън общите познания на архитекти, констуктори и инженери по различните специалности.

Фасадите изискват специализиран инженер със специфични знания и опит, който разбира тяхното поведение и характеристики и може да се заеме с тяхното проектиране, производство и монтаж, по по-добър, ефективен и компетентен начин от специалистите с по-широки специалности.

Как да наемете подходящия фасаден инженер за вашия проект?

Интервюирайте няколко фасадни инженера, за да можете да разберете дали тяхната специфична експертиза отговаря на нуждите на вашия проект.

Проверете дали са членове на Асоциация за Фасаден Инженеринг.

Включете фасадния инженер още на ранна проектна фаза, за да може да извлечете максимална полза от техния принос за вашия проект.