Публична лекция "Предизвикателството високи сгради и сградни обвивки" на инж. Венета Новакова, председател на АФИ

Публична лекция "Предизвикателството високи сгради и сградни обвивки" на инж. Венета Новакова, председател на АФИ

Инж. Венета Новакова е фасаден консултант с многостранен опит в сградните обвивки. След повече от 25 години опит в областта, се специализира във фасадите на високи сгради, носещи предизвикателства и специфики. Председател е на Асоциацията за фасаден инженеринг - АФИ, чрез която популяризира специалността и участва активно в работните групи за промяна на законодателството в страната.

Инж. Новакова е преподавател и създател на университетската дисциплина „Фасаден инженеринг“ в България. Опитен и уважаван лектор е в редица международни и национални конференции в по темата.

През 2023 г. заминава за Чикаго, след като печели стипендия „Фулбрайт“ с проект за развитие на гражданско професионално общество и за повишаване на компетенциите в областта на високите сгради.

Лекцията "Предизвикателството високи сгради и сградни обвивки" е публична. В нея инж. Новакова ще сподели с аудиторията от студенти, млади професионалисти и колеги, опита от работата си в CTBUH - Съвет за високи сгради и градска среда в Чикаго, САЩ.

Събитието ще се състои в зала 230 в УАСГ на 14 май 2024, в 18.00 ч.

Автор: AFI