Трагедията с опожарената сграда в Лондон

Трагедията с опожарената сграда в Лондон

Дълбоко съжаляваме за случилата се трагедия на 14-ти юни 2017 в Лондон и опожарената сграда Гренфел Тауър, но това е сериозна тема, която вярваме, че е подтикнала всички, занимаващи се пряко или косвено с фасаден инженеринг и сградни обвивки, да се замислят дълбоко и да се опитат да намерят обяснение от професионална гледна точка.

Разбира се, не трябва да се правят крайни изводи и обобщения, преди да е приключило официалното разследване и издаването на доклад от властите, но от цялата информация, публикувана до момента, правят впечатление някои факти, които повдигат следните въпроси:

  • Защо за висока страда е използван ACM с PE сърцевина, който допринася за разпространение на пожара?
  • Правилен ли е избора на поставената изолация и аналогично на ACM, дали класа реакция на огън е достатъчен за съответния случай?
  • Защо не е била предвидена възможността да възникне "коминен" ефект във въздушната междина и да се вземат мерки за предотвратяването му чрез разделяне на междината със съответните прегради?
  • Защо въпреки наличието на национални указания за пожароустойчивост на фасади, издадени от Center for Windows and Cladding Technology (TN 98 Fire performance of facades - Guide to the requirements of UK Building Regulations), основните принципи не са спазени на практика? Т.е. изискванията и насоките са налични, но липсва контрола при практическото спазване.
  • Дали е имало детайли и проект по фасаден инженеринг за конкретния обект, който да е заверен от контролен национален орган?

Използваме случая не за да всяваме паника, а за да насочим вниманието на всички професионално обвързани в тази област към това, че спазването на нормативите и стриктния контрол в строителството има пряка връзка към безопастността и здравето на хората.

Автор: AFI