Нова тема в онлайн библиотеката на Асоциация за Фасаден Инженеринг

Нова тема в онлайн библиотеката на Асоциация за Фасаден Инженеринг

Тема 3: Системи за оценяване и проверка на експлоатационните показателие вече достъпна в онлайн библиотеката на АФИ.

Какво представляват системи за оценяване и проверка на експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти?

Какви са задълженията на различните участници в процеса на оценяване – производители и нотифицирани органи?

Вижте актуална информация в онлайн библиотеката на АФИтук.

*Авторско право, АФИ 2019.Молим всички медийни партньори да публикуват само настоящата анотация с препратка към онлайн библиотеката на АФИ.Автор: AFI