За кого е?


  • за хората, които се занимават професионално с фасаден инженеринг
  • за хората, които вярват, че фасадният инженеринг е нужен, за да имаме сигурни и качествени сградни обвивки
  • за хората, които се грижат за здравето си и за които комфорта на обитаване е важен
  • за хората, които имат отношение към визията и естетиката на сградите около нас
  • за професионалистите, които се отнасят отговорно към живота и здравето на обитаващите сградите и на преминаващите около тях
  • за физически и юридически лица, които продават този инженеринг
  • за инвеститори, строители, доставчици на системи, търговци на материали, свързани със сградните обвивки
  • за архитекти, инженери, физици, техници
  • и за всички, които вярват, че създаването на национални и европейски стандарти по темата, тяхното спазване и контрол са важни задачи