За какво ще работи?


  • ще работи за създаване на национални и европейски стандарти
  • ще превежда и адаптира чуждестранни стандарти към нашата практика
  • ще обединява работещите в областта
  • ще обучава и разпростарнява познанието в областта
  • ще работи за разпознаване на специалността в обществото
  • ще провежда курсове, обучения, уъркшопи, конференции
  • ще консултира и разяснява националните и европейски норми и стандарти; казусите по интелектуална собственост
  • ще поддържа библиотеки с литература, стандарти, ръководства, свързани с фасадния инженеринг
  • ще поддържа контакти с държавни институции, комитети, камари и организации, които имат отношение към темата