Системи за оценяване и проверка на експлоатационните показатели

Регламентът за строителни продукти предвижда пет системи за оценяване и проверка на експлоатационните показатели на съществените характеристики на продуктите.

Системите са 1+, 1 , 2+, 3 и 4.

Европейската комисия определя подходящата система за оценяване на продукта в зависимост от неговото влияние върху безопасността на строежа.

За продукти със съществена роля за осигуряване на безопасност се определя система 1+ (напр.пожароустойчиви врати), а за продукти с по-малък принос към безопасността се определя система 4.

Системите определят задълженията на различните участници в процеса на оценяване – производители и нотифицирани органи.

Различните нотифицирани органи, които участват в процеса на оценяване на строителните продукти са:

1)Нотифициран орган за сертифициране на продукт: извършва сертифициране за постоянството на експлоатационните показатели

2) Нотифициран орган за производствен контрол: извършва сертифициране за производствен контрол в предприятието

3) Нотифицирана лаборатория: измерва, изследва, изпитва, изчислява или оценява по друг начин експлоатационните показатели на стоителния продукт

Таблицата по-долу показва разпределението на задълженията на различните участници в зависимост от съответната система за оценяване:

системи за оценка