Хармонизирани технически спецификации


Хармонизирани технически спецификации


Техническите спецификации са документи, които предлагат техническите способи, чрез които продуктите могат да отговорят на изискванията на Регламент(EC) 305/2011. Тези документи включват методите за изпитване или изчисляване, които ще позволят определянето на експлоатационните показатели на строителния продукт.


Хармонизираните технически спецификации са: хармонизираните стандарти и европейските документи за оценяване.

Хармонизираните стандарти са документи, приети от европейските стандартизационни органи, разработени въз основа на мандат, издаден от ЕК. Номерата и заглавията на тези стандарти се публикуват в ‘‘Официален вестник‘‘ на ЕС. Когато строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт, производителят трябва да приложи определените в хармонизирания стандарт методи за изпитване, което ще гарантира използването на общия технически език.

Европейските документи за оценяване са разработени и одобрени от Организацията на Органите за Техническо Оценяване (ЕОТА), съгласуван с ЕК, която публикува в ‘‘Официален вестник‘‘ на ЕС списък на одобрените документи за оценяване (EADs). Тези документи позволяват на един производител да поиска издаването на европейска техническа оценка (ETAs) за своя специфичен продукт, за който няма публикуван хармонизиран стандарт.


 По отношение на сградните обвивки основните хармонизирани технически спецификации са:

- Окачени фасади - хармонизиран стандарт БДС EN 13830 - Окачени фасади. Стандарт за продукт.

- Вентилируеми фасади - European Assessment Document 090062-00-0404 от юли 2018 Kits for external wall claddings mechanically fixed.

- Врати и прозорци – хармонизиран стандарт БДС EN 14351-1 - Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики.


Всички хармонизирани стандарти могат да бъдат закупени от сайта на Българския Институт за Стандартизация - http://www.bds-bg.org/bg.


Текстовете на всички EAD са достъпни безплатно на сайта на EOTA - www.eota.eu.