Нов Европейски документ за оценяване на вентилируеми фасади EAD 090062-00-0404/2018

Европейските документи за оценяване са разработени и одобрени от Организацията на Органите за Техническо Оценяване (ЕОТА), съгласуван с ЕК, която публикува в ‘‘Официален вестник‘‘ на ЕС списък на одобрените документи за оценяване (EADs). Тези документи позволяват на един производител да поиска издаването на европейска техническа оценка (ETAs) за своя специфичен продукт, за който няма публикуван хармонизиран стандарт. EAD нямат задължителен характер за разлика от хармонизираните стандарти.


Такъв специфичен продукт представляват и вентилируемите фасадни системи с механичен способ на закрепване. През юли 2018 година бе публикуван и влезе в сила EAD 090062-00-0404 - Kits for external wall claddings mechanically fixed. Пълният текст на документа е достъпен безплатно на сайта на EOTA тук.


Важно е да се отбележи, че горепосоченият документ се отнася за оценката на вентилируеми фасади, които включват фасадния облицовъчен материал (cladding element). Ако производителят предлага само субконструкция за вентилируема фасада, без фасаден материал, то тогава неговият продукт би могъл да е обект на специфично оценяване, което следва друг европейски документ за оценяване, а именно – EAD 090034-00-0404 - Kit composed by subframe and fixings for fastening cladding and external wall elements.


По смисъла на EAD 090062-00-0404, основни компоненти на вентилируемите системи са:

-    Фасаден облицовъчен материал/обшивка;

-    Крепежни елементи, направени от метал – стомана или алуминиеви сплави;

-    Субконструкция (не е задължително);

-    Топлоизолация(не е задължително);

-    Допълнителни елементи като дишащи мембрани, бариери за въздушната междина и т.н.


В документа са обособени 8 типа вентилируеми фасадни системи, които се различават по начина на закрепване на фасадния материал. Начина на закрепване, разгледан тук, е единствено механичен, което изключва системите, използващи лепенето като начин за фиксиране.


Експлоатационният живот на вентилируемите фасади е фиксиран на 25 години и методите за оценка на експлоатационните показатели са съобразени с този период. Срокът е определен след като са взети под внимание настоящото ниво на техниката, както и проучвания от предишен опит с такъв тип продукти.


Съществените характеристики са съобразени с основните изисквания към строежите по отношение на:

-    Безопасност в случай на пожар;

-    Хигиена, здраве и околна среда;

-    Достъпност и безопасност при експлоатация;

-    Защита от шум;

-    Икономия на енергия и топлосъхранение.


Системите за оценяване и проверка на експлоатационните показатели, които са приложими в случая са:

-система 1 – при употреба, обект на изисквания, свързани с пожароустойчивост и реакция на огън;

-система 2+ - в останалите случаи.


Разгледани са задълженията на производителя и неговия план за контрол в различни случаи – ако произвежда всички компоненти на вентилируемата система, ако произвежда само фасадния материал, ако произвежда само закрепващите/фиксиращите елементи.


Описани са и задълженията на нотифицираното лице в случаи на системите за оценяване и проверка на експлоатационните показатели 2+ и 1.