Редовно членство

За юридически лица с предмет на дейност фасаден инженеринг, както и физически лица, неизвършващи стопанска дейност с техническо образование и професионална насоченост в областта на фасадния инженеринг.

Членски внос

Физически лица, неизвършващи стопанска дейност с техническо образование и професионална насоченост в областта на фасадния инженеринг – членски внос 120 лв/год.

Юридически лица с предмет на дейност фасаден инженеринг – членски внос 1200 лв/год.

Advantages

Станете наш член, за да сте разпознаваеми, за да повишаваме професионалнната си квалификация, за да създадем заедно правила за качествена сградна обвивка.

Асоциирано членство

За всички професионалисти от гилдията, които са свързани пряко или косвено с фасадния инженеринг и за всички, които са съпричастни към идеята.

Членски внос

Физически лица - членски внос 120 лв/год.

Юридически лица - членски внос 600 лв/год.

Премиум членство, юридически и физически лица – 1500 лв/год.

Advantages

Станете наш член, за да подкрепите нашия висококвалифициран труд, за да осигурите качествени сградни обвивки и комфорт, осъществени с Вашите материали.

Може да заявите желанието си за членсто и като попълните формуляра за членство и ни го изпратите.