Презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност

Презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност

Уважаеми колеги,

Асоциация за Фасаден Инженеринг има удоволствието да ви покани на презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност. Изменения и допълнения на действащата национална нормативна уредба.

Дата: 02.02.2018г.

Начало: 15 часа (средна продължителност 2 часа)

 

Място на провеждане: Учебно-демонстрационен център на ЕнЕфект за знания за енергийно ефективни сгради с ВЕИ, УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, 1164 София

Центърът за обучение се намира във фоайето на Високото тяло, от централния вход - в ляво.

 

Срок за записване на участници: 29.01.2018г. на имейл: office@facadeengineering.eu

Участието е безплатно.

Моля да имате предвид, че броят на участниците е ограничен до 20, заявките ще бъдат приемани и обработвани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на позволения брой участници.

 

Очакваме ви!

Автор: AFI