Кръгла маса на тема: Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации

Кръгла маса на тема: Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации

Представители на Асоциация за Фасаден Инженеринг взеха активно участие на състоялата се на 22.11.2017г, кръгла маса на тема: Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации, организирана от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Присъстваха представители на МРРБ, ГД "Надзор на пазара" към ДАМТН, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", ДНСК, КИИП, БААИК, НСОРБ, КСБ, различни браншови сдружения и техните членове.

Експерти от организацията Fire Safe Europe представиха добри практики от други страни - членки в насока пожаробезопасност, предстоящи нормативни промени, както и настоящите противопожарни изисквания в някои страни.

Получи се интересна дискусия, по време на която АФИ изрази позицията си в подкрепа на предприетата инициатива за промени в настоящата национална нормативна уредба, касаеща пожарната безопасност на сградите, така че да последваме тенденцията на Европейско равнище, където пожарната безопасност се превърна в приоритет.

Автор: AFI