Пожарна безопасност на високи и жилищни сгради

Пожарна безопасност на високи и жилищни сгради

В следствие на трагичните събития свързани с Гренфел тауър в Лондон, националните научно-изследователски институти на Белгия и Франция, изготвиха задълбочени разработки за оценка на пожарната безопасност на сградите.

Белгийският Научно-Изследователски Институт (BBRI) публикува през Септември 2017 научен труд на тема Пожарна безопасност на високи сгради.

Френският Научно-Изследователски Институт (CSTB) публикува‚ "Оценка на правилата за безопасност на жилищни сгради".

Автор: AFI