Модулна или стик фасада? Коя от двете да изберем?

Модулна или стик фасада? Коя от двете да изберем?

                      Модулна или стик фасада? Коя от двете да изберем?


Този въпрос е често задаван в последно време. 

След няколко фасади на офис сгради, изпълнени с модулни фасади в последните 10 години у нас, днес има три високи новостроящи се сгради, чиято сградна обвивка ще бъде с модулна фасада. Забелязват се наченки на интерес към този тип фасадни системи и те дори присъстват в заданията за офериране.

Първо нека се спрем на термините. 

Фасадата тип колона-греда се нарича curtain wall или stick façade в английско говорящите страни и pfosten riegel fassade в немско говорящите страни. У нас много често тя се асоциира само с понятието oкачена фасада.

Фасадата от цели, готови модули, обикновено с една етажна височина се нарича модулна или елементна. В английско говорящите страни е unitised façade (от unit – модул) и elementfassade в немско говорящите страни. По тази логика на български език бихме я наричали модулна окачена фасада.

Въпросът, какъв вид фасадна система да изберем, е важен. Той е многопластов и се случва на няколко нива.       

 

Първи са архитектите. Тук въпросите, които трябва да се зададат са: познават ли технологията, знаят ли какви са ползите, могат ли да убедят инвеститора и какво предимство им дава този тип система.

След това идват фасадните консултанти и проектанти – всички въпроси важат с пълна сила и тук, че и повече, като се има предвид ролята на специалиста при избора. Няма нужда да отбелязваме, че трябва да се положат сериозни усилия за проучване на всички специфики на новия вид фасада от колегите, които не са се сблъсквали с нея.

Важно е да отбележим подкрепата и съдействието на системните доставчици, които могат да дават информация и да съдействат на всички нива. Всички сериозни и добре представени в България системни доставчици имат такъв вид фасадни системи в портфолиото си.

Фирмите за изработка и монтаж. Изработката и монтажът у нас са комбинирани, за разлика от практиката в чужбина, където обикновено са разделени. При изработката на модулите има много повече и различни операции, в сравнение с тези на стик фасадата. Това, че модулът е напълно завършен в заводски условия носи много повече натоварване на работещите в цеха и някои несвойствени за тях операции, които при добре познатия вид фасада са присъщи на монтажните бригади. Тук е важно, фирмите, които изработват модулите да имат добър проектантски екип, който да подготви работните проекти.  За монтажните групи също има предизвикатества: работа на високи сгради, монтаж на едрогабаритни и тежки модули, работа с нов вид платформи, кранове и лека механизация по етажите.

Като всяка нова система, почти винаги тя плаши и принуждава работещите да излязат от зоната си на комфорт и от рутината, която са следвали 25 години. Случва се системи с нови концепции да бъдат бламирани от компании, за които напредъкът и иновациите нямат особена стойност и за които статуквото е най-важно в ежедневеито им. В този смисъл мениджърския екип на компанията трябва да е на мястото си и да провиди смисъла на новата технология или система и предимствата, които тя дава.

За съжаление все още, след четвърт век опит има „утвърдени“ неправилни практики при оформяне на начина на отводняване на фасадите, изравняване на наляганията, оформяне на брюстунг зони, изпълнение на подвижни и неподвижни опори, противопожарните детайли и много други, за които се смята, че след като „ние“ ги правим така, така трябва да се работи! Но, това е тема на следваща статия и обучения.

Кога и как да изберем модулната фасада?

1.Площта на фасадата

Колкото по-голяма е площта на фасадата, толкова повече гласове има за модулната фасада. Така ще има по-малко общи разходи и по-кратко време за монтаж.

При модулните фасади времето за изработка е по-голямо в сравнение с времето за монтаж. Времето за монтаж включва анкериране на носещите конзоли върху или в челото на етажните плочи. След транспортиране на обекта на напълно готовите модули и разпределението им по етажи, монтажът на един модул се извършва за няколко минути. 

Тук има и местни особености и въпросът, който трябва да се зададе е: Ценно ли е времето, спазват ли сроковете и дали времето за монтаж надвишава цената на монтажа? 

Пресмятанията на колеги в Европа за разходите при двете фасади показват, че ако фасадата е по-малка от 3000 м2 е по-добре да се работи със стандартната стик фасада. Трудно може да се направи икономия от мащаба. Посочват като граница площ между 3000 и 5000 м2. Ако е над 5000 м2 има смисъл да се мисли за модулна фасада. Модулите могат да се подготвят предварително, доста преди времето за монтаж. Затварянето на сградата с фасадата след това ще отнеме по-кратко време от стик фасадата. Трябва да се има предвид и складирането на модулите. Те се съхраняват обикновено легнали и могат да бъдат много обемни, в зависимост от проекта. Правилният разчет на времето за изработка и монтаж е много важно.

2. Степента на повторение на растера на фасадата 

Ако височината на етажите и ширината между вертикалите е повтаряема, има смисъл да разделим фасдата на модули с еднакъв размер. Тук е много важно да кажем, че качеството на изработка на модулите в заводски условия е несравнимо с това на монтаж на обекта. Полагането на уплътненията, залепването им, чистите повърности, монтаж на топлоизолации, монтаж на плътни панели, монтаж на стъклопакети, монтаж на други декративни елементи и материали в гарантирано чисти и топли заводски условия дава още един глас в полза на модулната фасада.

Те ще бъдат произведени в заводски условия, натоварени на камион, транспортирани до обекта и ще бъдат монтирани по-бърз от стик фасадата.

Колкото повтаряемостта е по-голяма, толкова по-добре за модулната фасада.

3. Форма и размери

Обикновено говорим за приложение на модулни фасади за сгради над 6 етажа. Колкото по-висока е сградата, толкова по-подходяща е за модулна фасада, поради по-малкото време а монтаж.

Стъкла с големи размери по височина и ширина също са подходящи за модулна фасада. С рамката техният монтаж ще бъде по-лесен и безопасен.

При ниска сграда с лесен достъп отвън, въпросът коя от двете фасади да използваме не стои на дневен ред.

4. Геометрия на основната носеща конструкция на сградата

Често в нашата действителност битува мнението, че най-важно е бързо да се направи идеен проект, 3Д изображения, да се получи разрешение за строеж, всички специалности да са приключили с техните части и ... след това може да се прави всичко, което ни харесва с фасадата, типа й и да се изберат най-различни видове материали. Тук това мнение не работи. Има редица ограничения, при които не може да се изпълни модулната фасада и да се възползваме от всички нейни предимства. Едно от основните и предимства  е монтажът с кран или лека механизация и липсата на скеле, като се спестява от неговата цена. Ако основната конструкция на сградата е стоманобетонна и гредите и колоните са разположени по периферията на плочите, това би възпрепятствало монтажът отвътре на конзолите и би наложило друг тип вертикална логистика тип „люлка“, което е допълнителен разход и елиминира едно от основните предимства на технологията

Работата в интердисциплинарен екип и присъствието на фасаден консултант още във фазата на идеен проект е изключително важна за избора и за качествено завършване на сградната обвивка.

Ако се предвиди повече време за проектиране и за избор на материали и технологии, които пасват най-добре на проекта, това би донесло много ползи за всички участници в процеса и за успешното му завършване. Това важи и за оптимизацията на различните видове материали и употребата на стандартните им размери.

4. Равнинност на фасадата

Плоските, вертикални и гладки фасади са лесни за изпълнение със стик фасади. 

Фасадите се усложняват, когато имаме наклонени фасади, тризимерни форми, много различни материали, щори, други слънцезащитни или декоративни елементи. За тях се предпочита да бъдат подговени напълно предварително в цеха, което позволява обработки и силиковане на фуги при пробиване на плътните панели и конзолно излизане на елементи, полагане на лепила и фини донагласи и настройки, които е много трудно да бъдат изпълнени от скеле с необходимата прецизност. Това е пример за предимството на модулността.

Често, принципът на модулността може да се използва и при друг вид сградни обвивки и фасадни системи и винаги носи редица предиства.

5. Възможност за премествания и поемане на динамични натоварвания

Ако посочените по-горе причини не са ви убедили да вземете решение, то факта че живеем в земетръсен район и възможността за движение на модулите в експлоатационния период на сградата би трябвало да го направят. Модулната фасада се представя много по-добре от стик фасадата. Всеки модул има известна свобода на движение и вероятността от поражения в обвивката при земетръс е намалена значително.

Накратко, броят на причините да се спрем на модулна фасада се увеличава, тъй като в новите проекти растерите стават все по-големи, по-високи, по-сложни в геометрия и са инсталирани в сеизмични области. Като добавим към това, че качеството е по-добро и времето за монтаж значително съкратено, ще виждаме все повече модулни фасади и у нас.


АФИ , 02.2020


Използвани са материали от Ignacio Fernandez Solla,  Associate Director, Arup


Автор: AFI