Курс "Как се пише Техническо задание за Сградни обвивки?"

Курс "Как се пише Техническо задание за Сградни обвивки?"

Асоциацията за фасаден инженеринг АФИ започва серия от обучителни семинари в новата си e-learning платформа. 

Курсът е първи от серията семинари в областта на Сградните обвивки и е на тема: 

"Как се пише Техническо задание за Сградни обвивки?"

В него ще разгледаме изискванията за писане на Технически задания за сградни обвивки – форма, съдържание и референция към нормативна уредба.

Този курс е за архитекти, фасадни консултанти, фасадни инженери, инвеститори, предприемачи, строителен надзор и всички, които създават, четат и изпълняват Техническите задания. 

Целта на курса е участниците да се научат или повишат уменията си да съставят задание за сградни обвивки, да внесе яснота в изискванията към тях още на ниво задание, да зададе високо ниво от подходящи изисквания за проекта; да преведе всички участници в процеса до качествен краен продукт, отговарящ на тези изисквания.

⏰Първата част е на 15.10.2020  от 18ч до 19.30ч

⏰Втората част е на 16.10.2020 от 18ч. до 20 ч.

И двете части се провеждат онлайн.

Повече информация за курса ще намерите във формата за регистрация.


Автор: AFI