Кръгла маса на тема „Проектиране на сградни обвивки“

Кръгла маса на тема „Проектиране на сградни обвивки“

Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ) организира кръгла маса на тема „Проектиране на сградни обвивки“.

Тя ще се състои на 19.04.2019г от 9,30ч до 11,30ч в УАСГ в заседателната зала на Строителен факултет .

Ще поговорим за проектирането на сградни обвивки като важна част от инвестиционния проект – етапи и обхват на проекта, място в нормативната уредба, образование и последващи обучения на специалисти.

Участници и гости ще бъдат професионалисти от частния сектор, български колеги работещи в чужбина, представители на КАБ, КИИП.

Автор: AFI