АФИ на среща с Българска Асоциация за Изолации в Строителството (БАИС)

АФИ на среща с Българска Асоциация за Изолации в Строителството (БАИС)

Асоциация за фасаден инженеринг (АФИ) и Българска Асоциация за Изолации в Строителството (БАИС) представиха взаимно дейността си и се договориха за активно бъдещо сътрудничество в насока подобряване на качеството на сградната обвивка.

Възникна идея за кръгла маса, инициирана от двете асоциации с цел да бъдат обединени усилия за промяна и допълнение на нормативната уредба със съдействие от страна на МРРБ, КИИП и КАП.

Автор: AFI