АФИ на среща с Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

АФИ на среща с Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

Председателят на АФИ – инж.Венета Новакова, представи дейността на Асоциацията на събитие, организирано от Български Съвет за Устойчиво Развитие (BGBC) и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) на 07.06.2017 на тема "Зелени договори за наем и финансови стимули за устойчиво строителство".

Като основен участник в събитието АСБС изрази интерес към дейността на Асоциация за Фасаден Инженеринг, като предложи презентация на АФИ пред членовете на АСБС.

Автор: AFI