АФИ стартира публикуване на специализирана информация относно фасадния инженеринг

АФИ стартира публикуване на специализирана информация относно фасадния инженеринг

Уважаеми колеги, в Асоциацията по фасаден инженеринг получаваме ежедневно въпроси, свързани със законодателна рамка, националните разпоредби и изискванията към сградната обвивка.
За да бъдем полезни на Фасадното общество у нас, решихме да стартираме новата 2019 година с една нова инициатива.
Асоциацията ще публикува регулярно специализирана информация относно фасадния инженеринг.
в своя сайт в секция ‘‘Библиотека‘‘.

Темите ще бъдат разпределени в следните категории:

-        Фасаден инженеринг
-        Законодателна рамка
-        Национални разпоредби
-        Основни компоненти на сградната обвивка
-        Технически изисквания
-        Други изисквания.

Първата тема, която вече е достъпна на сайта, е Регламент (ЕС) 305/2011 – преглед и основни моменти, свързани със сградната обвивка.

 

Автор: AFI