АФИ проведе презентация-дискусия: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност

АФИ проведе презентация-дискусия: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност

На 02.02.2018г. Асоциация за Фасаден Инженеринг проведе презентация-дискусия на тема: Сградните обвивки и изисквания към пожарната безопасност. Изменения и допълнения на действащата национална нормативна уредба.

Всички предварително обявени места за участниците в дискусията бяха запълнени, което говори за големия интерес, който предизвика темата за пожаробезопасността.

Участие взеха проектанти, представители на фирми изпълнители и производители, доставчици на строителни материали и системи, университетски преподаватели, консултанти.

Презентацията включваше основни моменти в българското законодателство, касаещи пожарната безопасност на сградните обвивки, както и сравнение с изискванията в други страни.

Бяха представени основните моменти и изменения, включени в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, чиито срок за обществено допитване изтече на 04.02.2018.

Беше провокирана дискусия относно подготвени от АФИ предложения за допълнения на Наредба № Iз-197, касаещи вентилируеми фасади, окачени фасади, обшивки. Предложенията включват детайли базирани на добри практики от други страни – Белгия, Франция, Англия, др. Инициативата бе посрещната положително от участниците в дискусията, като някои от тях изявиха желание за активно участие при доразработката на финалното предложение на АФИ.

АФИ изказва специални благодарности на ЕнЕфект за осигуряване на мястото за провеждане на инициативата в  Учебно-демонстрационния център за знания за енергийно ефективни сгради с ВЕИ.

Автор: AFI