Нова дигитална концепция на АФИ!

Нова дигитална концепция на АФИ!

За разлика от конвенционалните организации и сдружения, Асоциацията за фасаден инженеринг има специфична и характерна насоченост още от създаването си. Офисите и ежемесечните срещи не влизат в концепцията ни.

В днешното забързано, динамично и специфично време на Индустриалната революция 4.0, в което времето е много ценно, ще ви дадем необходимото познание с професионален коментар по съвременен и приятен начин.

Работата на АФИ от тази година ще бъде изцяло в дигиталното пространство.

Ще започнем със серия обучителни видеа за Строителни материали използвани в сградната обвивка на базата на месечен абонамент.

Ще ви представяме:

  • интересни и вълнуващи проекти с предизвикателни сградни обвивки
  • интересни събеседници – преподаватели и проектанти
  • нови материали и продукти

Можем да организираме обучения в областта на Фасадното проектиране.

Можем и да ви консултираме за Нормативните изисквания и законодателната уредба в нашия бранш.

За тези от вас, които искат да бъдат част от нас като членове на Асоциацията, информацията е на нашия уебсайт тук

Автор: AFI