InDeWaG, проект за създаване на елементна фасада с флуид в стъклопакета

InDeWaG, проект за създаване на елементна фасада с флуид в стъклопакета

Като финал на проекта InDeWaG за създаване на елементна фасада с флуид в стъклопакета осъществен с европейско финансиране по програмата HORIZON 2020,  бе изграден реален павилион в сградата на БАН на 7-ми км в София. България влезе в новините на ЕURONEWS с иновативен проект. И както често се случва, хората от организациите и най-вечехората изнесли товара на проекта не са включени в репортажа и остават зад кадър, затова ще посочим специално българските партньори:

Архитектоника – арх . Димитър Паскалев и екип , архитектурното студио, което е в основата на започване на проекта, автор на архитектурния проект и основен участник в  целия процес.

ЕТЕМ -  Екип с ръководител инж. Венета Новакова и екип: Шуаиб Мехмедали, Ина Генчева и Христо Ничев.

ЕТЕМ е най-големият индустриален партньор в проекта с финансиране над 500000 евро. Екипът на ЕТЕМ разработи алуминиевите системи за елементната фасада и преградните стени, направи фасадното проектиране и произведе профилите и елементите.

ПАК 1 – фирмата, която произведе модулите

Арте фасада дизайн – фирмата, която работи по втория етап от изработката на модулите, панели и стъклопакети

ОСА 2000 и син – инж. Иво Даскалов , главен изпълнител на проекта на павилиона

https://www.euronews.com/2019/12/02/futuris-liquid-windows-and-the-energy-efficient-buildings-of-tomorrow

Автор: AFI