Асоциация за Фасаден Инженеринг стартира партньорство с Иноцентър България

Асоциация за Фасаден Инженеринг стартира партньорство с Иноцентър България

Иноцентър България е отворена общност, ориентирана към намирането на ефективни модели за реализация в подкрепа на дигитализацията на индустриалните предприятия в България и превръщането им в компании от типа Индустрия 4.0 чрез подобряване на техния капацитет за иновативни бизнес и производствени процеси, продукти или услуги.

Иноцентър България спечели участие в програма на Европейската комисия за Дигитални иновационни хъбове в конкуренция със 137 кандидата от Централна и Източна Европа.

Създадена е постоянна работна група "Иновации и дигитализация в проектирането и строителството“, като за постигане на набелязаните цели Иноцентърът ще разчита на потенциала на своите участници, съветници и партньори.

В тази връзка Иноцентър България и Асоциация за Фасаден Инженеринг постигнаха съгласие за сътрудничество в областите на взаимен интерес и ще стартират своята съвместна колаборация.


Автор: AFI