АФИ с участие в Българска Строителна Седмица 2018

АФИ с участие в Българска Строителна Седмица 2018

Асоциацията за фасаден инженеринг взе участие в семинарната програма на 09.03.2018г в рамките на Българската Строителна Седмица в Интер Експо Център.

Асоциацията бе представена от председателя инж.Венета Новакова, която изложи основните направления на работа, предприетите инициативи и постигнатото през 2018г.

Презентацията провокира интерес и скоро очакваме да привлечем още съмишленици, които да подкрепят дейността на АФИ.

Автор: AFI