АФИ проведе обучение на членовете на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

АФИ проведе обучение на членовете на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС)

На 07.12.2017г. АФИ проведе обучение на членовете на Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС). Бяха засегнати важни теми като:

  • какво представлява фасадния инженеринг и кой изпълнява тази дейност
  • колко е важно да се включи фасаден инженер в мултидисциплинарния екип от специалисти, участващи в инвестиционния процес
  • реални примери за оптимизацията на сложни сградни обвивки
  • реални примери колко скъпо струват несъобразените детайли, касаещи подмяната на скъпоструващи строителни елементи
  • колко бихме могли да спестим при наемане на фасаден инженер още в ранен идеен етап от разработката на сградната обвивка
  • нови промени в националната наредба I3-1971 относно строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Автор: AFI