Седмият национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции на УАСГ включва в програмата си и Фасаден инженеринг.

Седмият национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции на УАСГ включва в програмата си и Фасаден инженеринг.

Катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции” към Строителния факултет на УАСГ организира 

Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, който ще се проведе на 18 юни 2021 г.

За първи път в симпозиума има тематично направление: Фасаден инженеринг!

АФИ е съорганизатор на събитието.

Каним колегите да представят своите постижения, реализации и нови продукти. Освен традиционното устно изнасяне на докладите,

има възможност за поставяне на доклади-постери, рекламни щандове и изнасяне на фирмени презентации.

Очакваме Ви!

Автор: AFI